Genneralforsamling

jf. vedtægterne skal foreningens generalforsamling normalt afholdes i februar.

Dette har ikke kunnet lade sig gøre, grundet corona-restriktionerne.

Restriktionerne er nu blevet lempet og vi indkalder hermed til generalforsamling Onsdag d. 26 maj 2021

Generalforsamlingen starter kl 19.00

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne dato.