Indkaldelse til generalforsamling-ForenningsVedtægter

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Jf. vedtægterne afholdes generalforsamlimgen hvert år i februar.

Dette har i år ikke kunne lade sig gøre, grundet Corona-restriktioner.

Nu er restrektionerne lempet og vi kan hermed indkalde til generalforsamling

Onsdag d. 26 maj 2021

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.