Indkaldelse til generalforsamling-ForenningsVedtægter

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Jf. vedtægterne afholdes generalforsamlimgen hvert år i februar.

Derfor indkaldes / inviteres i hermed til generalforsamling

Nu er restrektionerne lempet og vi kan hermed indkalde til generalforsamling

Onsdag d. 23 Feb 2022

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.