Genneralforsamling

jf. vedtægterne skal foreningens generalforsamling normalt afholdes i februar. Dette har ikke kunnet lade sig gøre, grundet corona-restriktionerne. Restriktionerne er nu blevet lempet og vi indkalder hermed til generalforsamling Onsdag d. 26 maj 2021 Generalforsamlingen starter kl 19.00 Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne dato.

Genneralforsamling Read More »